Rød bane

Rød bane er ei bane med enkelt til middels vanskelegheitsgrad og passar perfekt for nybyrjarar som har lyst å kaste disk

Rød

Rød bane

Bana har 9 hol konsentrert rundt klubbhuset på Lømyra. Rød bane er ei bane med enkelt til middels vanskelegheitsgrad og passar perfekt for nybyrjarar som har lyst å kaste disk. Hola er bygd slik at ein skal lett kjenne mestring men likevel ha enkelte element som er litt vanskelegare. På Rød bane har tee-skilta forklarande tekst som gjer at ein vert kjend med viktige omgrep innan diskgolfen.

1 kart
Hull: 1
Lengde: 51 m
Par: 3
Info:

Dobbel mando. Kast må mellom pilane. Ved bom, kast fra tee med eit straffekast.

 

2 kart
Hull: 2
Lengde: 31 m
Par: 3
Info:

Ingen mando eller OB. Vær obs på at korg er forhøyet og at tømmerstokkane under kan vere glatt å stå på. 

3 kart
Hull: 3
Lengde: 28 m
Par: 3
Info:

Mando til høgre. Ved bom, kast frå drop (DZ) med eit straffekast.

 

4 kart
Hull: 4
Lengde: 52 m
Par: 3
Info:

Mando, kast til høgre for pil. Ved bom, kast fra DZ med eit straffekast.

5 kart
Hull: 5
Lengde: 58 m
Par: 3
Info:

Høgdemando. Ved bom, kast fra DZ med eit straffekast.

6 kart
Hull: 6
Lengde: 30 m
Par: 3
Info:

Ingen mando eller OB. Ver oppmerksom på turgåarar langs vegen spesielt dei som kjem frå høgre bak garasjen.

7 kart
Hull: 7
Lengde: 55 m
Par: 3
Info:

Tee plassert på stien. OB i grøft til høgre for korg og på vegen til venstre

8 kart
Hull: 8
Lengde: 52 m
Par: 3
Info:

Ingen mando eller OB. Ver oppmerksom på turgåarar langs vegen.

9 kart
Hull: 9
Lengde: 32 m
Par: 3
Info:

OB på veg.